ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за дужину, оптичке величине и акустику  
ГРУПА ЗА ДУЖИНУ, ОПТИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ И АКУСТИКУ
Група за димензионе, оптичке величине и акустику задужена је за практичну реализацију две од седам основних јединица SI: метра – јединице дужине и канделе – јединице светлосне јачине. У делокруг рада групе спада и реализација националних еталона звучног притиска (област акустичких величина). При Европском удружењу националних метролошких института - ЕURАМЕТ ова група активно учествује у раду Техничког комитета за дужину (ТC-L), Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (ТC-AUV) и Техничког комитета за фотометрију и радиометрију (ТC-PR).
Послови и задаци
У овој Групи обавља се истраживање и развој, као и широк спектар еталонирања и испитивања у области метрологије димензионих, оптичких величине и акустике. Сва мерења су потпуно покривена менаџментом квалитета.
Лабораторије
Контакт
Руководилац групе Слободан Зеленика, дипл. физ.
телефон: (+381) (11) 20 24 421
мобилни: (+381) (66) 8604 131
факс: (+381) (11) 21 81 668
E-mail: zelenika@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за димензионе, оптичке величине и акустику
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Лабораторије
   
Контакт