ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Сектор за контролу и надзор > Одсек за контролу предмета од драгоцених метала  
ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА
Послови и задаци
У Одсеку за контролу предмета од драгоцених метала обављају се послови који се односе на:
 • испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала;
 • утврђивање испуњености услова за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала, као и услове за доношење решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника;
 • вештачење порекла и финоће предмета од драгоцених метала;
 • вођење евиденције одређених знакова произвођача, увозника односно заступника;
 • међународну сарадњу у области драгоцених метала и међународне пројекте кружних анализа;
 • покретање измене или доношења нових прописа о контроли предмета од драгоцених метала;
 • покретање развоја метода за испитивање драгоцених метала;
 • испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала и обављање анализа легура од којих се израђују предмети од драгоцених метала, као и други послови из ове области.
Послови из делокруга Одсека обављају се:
 1. у седишту;
 2. у подручној јединици за подручје града Ниша и Крушевца, са седиштем у Нишу;
 3. у подручној јединици за подручје града Новог Сада, Суботице и Зрењанина, са седиштем у Новом Саду;
Контакт
Шеф Одсека Данка Павловић, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 422
факс: 011 21 81 668
E-mail: danka@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за контролу предмета од драгоцених метала
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
   
Историјски преглед
   
Послови и задаци
   
Прописи
   
Жигови
   
Обрасци
   
Произвођачи предмета од драгоцених метала
   
Контакт